• تلفن: 88371681 - 88371682 - 88371683 - 88371684 - 88371685
 • Sites:

املاک مهندسین مشاور مدرن مرکزی

خرید و فروش ، رهن و اجاره ، اداری ، ویلا

دانستنهای حقوقی -مهندسین مشاور مدرن مرکزی

آئین نامه نحوه تعدیل و تثبیت اجاره بهای واحدهای مسکونی

مادة ۱ ـ حداكثر مبلغ اجاره‌بهاي ماهانه واحد مسكوني نبايد ازده برابر مبلغ تعيين شده در قبض عوارض ساليانه نوسازي شهرداري‌آن ملك در اسفند ۱۳۶۲ (قبل از وضع بخشودگي و بدون محاسبه‌جريمه دير پرداخت‌) و با توجه به تبصرة ۲ اين ماده و مبالغ مندرج‌در ماده ۲ آئين‌نامه تجاوز نمايد.
تبصره ۱ ـ در صورتي كه ساختمان‌، مشتمل بر چند واحد بوده‌لكن سند تفكيكي نداشته باشد و مبلغ عوارض نوسازي ساليانه‌براي كل ساختمان تعيين شده باشد مبلغ عوارض نوسازي به نسبت‌مساحت زيربناي اختصاصي واحدهاي مسكوني تقسيم و ملاك‌عمل قرار مي‌گيرد.
تبصره ۲ ـ در صورتي‌كه كف واحد مسكوني پايين‌تر از كف‌حياط يا محوطه اصلي باشد (زيرزمين‌) از مبلغ اجاره‌بهاي ماهانه‌مذكور در اين ماده ۱۵% كسر و براي طبقات بالاتر از هم كف درصورت داشتن آسانسور به ترتيب نيم درصد به ازاي هر طبقه به مبلغ‌مذكور افزوده مي‌شود.
مادة ۲ ـ در صورتي كه مورد اجاره داراي وسائل و تسهيلات زير باشدحداكثر تا مبالغ مندرج در اين ماده مي‌توان به اجاره‌بها اضافه نمود.
الف ـ تلفن مستقل ۲۰۰۰ ريال در ماه (در صورتي‌كه تلفن‌مشترك باشد مبلغ مذكور به نسبت تعداد مشتركين تقسيم مي‌شود).
ب ـ كولر ۵۰۰ ريال در ماه‌.
ج ـ استفاده از شبكه گازي شهري ۱۰۰۰ ريال در ماه‌.
د ـ پاركينگ اعم از مسقف يا غير آن ۱۰۰۰ ريال در ماه‌.
ه ـ حق استفاده از حياط يا محوطه مشترك ۱۰۰۰ ريال در ماه‌.
و ـ حمام با آب گرم ۱۰۰۰ ريال در ماه‌.
ز ـ واحد مسكوني‌به‌صورت‌خانه‌دربستي‌باشد۲۰۰۰ريال‌در ماه‌.
ماده ۳ ـ جهت تعيين اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني كه ا زپرداخت عوارض نوسازي معاف مي‌باشند همان مبلغي كه طبق‌سوابق‌وضوابط‌شهرداري‌محل‌درپرونده عوارض نوسازي مورد اجاره‌ضبط است به‌نحو مندرج در اين آئين‌نامه ملاك عمل قرار مي‌گيرد.
ماده ۴ ـ در مواردي كه اطاقهاي يك واحد مسكوني به دو ياچند مستأجر اجاره داده مي‌شود اجاره‌بهاي متعلقه به هريك ازمستأجرين عبارت خواهد بود از تقسيم اجاره‌بهاي كل واحدمسكوني (مواد ۱ و ۲ آئين‌نامه‌) به نسبت سطح زيربناي اختصاصي‌مورد استفاده هر مستأجر.
تبصره ـ چنانچه از تسهيلات مندرج در ماده ۲ فقط بعضي ازمستأجرين موضوع اين ماده استفاده نمايند در اين‌صورت پرداخت‌مبلغ مربوطه فقط به‌عهده مستأجر يا مستأجرين منتفع بوده و دراحتساب اجاره‌بهاي متعلقه به ساير مستأجرين ارقام مذكور نبايدجزء اجاره‌بهاي كل واحد مسكوني به‌شمار آيد.
مادة ۵ ـ چنانچه مساحت عرصه از ۱۰۰۰ متر مربع و سه برابرمساحت اعيان تجاوز كند در اين‌صورت مال‌الاجاره ماهانه آن‌به‌شرح زير محاسبه مي‌شود.
مال‌الاجاره به دست آمد طبق مواد ۱ و ۲ آيين‌نامه * مساحت‌اعيان‌مساحت‌عرصه‌
مادة ۶ ـ چنانچه ميزان مال‌الاجاره قبلي ملك كمتر از مبلغ‌مال‌الاجاره حاصله از طريق اين آئين‌نامه باشد، فعلاً تا پايان سال‌جاري همان مال‌الاجاره قبلي ملاك عمل خواهد بود.
ماده ۷ ـ در صورتي‌كه در مدت اعتبار اين آئين‌نامه مبناي‌محاسبه عوارض نوسازي شهرداريها تغيير نمايد به‌هرحال ملاك‌محاسبه مال‌الاجاره موضوع اين آئين‌نامه تغيير نكرده و مبلغ مندرج‌در قبض عوارض نوسازي ساليانه اسفند ۱۳۶۲ مورد اجاره ملاك‌عمل خواهد بود.

منبع

جدیدترین فایل فروش

 
 

درباره ما

املاک  مدرن مرکزی با مدیرانی مجرب با تجربه چند ساله در خرید و فروش، رهن و اجاره و معاوضه ملک در مناطق مختلف تهران می باشد. تخصص های ما به صورت زیر می باشد: خرید، فروش، رهن و اجاره و معاوضه ی ملک، ویلا، آپارتمان، کلنگی و مستغلات در سعادت آباد ، شهرک غرب ، پونک ، ولنجک ، زعفرانیه و نیاوران  می باشد.

خدمات ما

 • خرید
 • فروش
 • مشارکت
 • رهن و اجاره
 • مشاوره سرمایه گذاری
 • پیش خرید  و  پیش فروش

تماس با ما

 • آدرس :شهرک غرب ، بلوار دریا ، روبروی خیابان صرافها ، پلاک 52 طبقه سوم
 • تلفن: 88371681  الی 5
 • فکس : 88367482
 • ایمیل : modernmarkazi52[at]gmail.com